Telewizja Online

Nowy Pitagoras

Nauka i technika

"Gawędy o matematyce Bogdana Misia, członka zespołu studioopinii.pl, seniora polskich popularyzatorów nauki. Pomiędzy gawędami - ciekawostki w formie zagadek dla widzów."

misbog

Zobacz profil twórcy kanału »

Propozycje

Czy wiesz 1

Zagadka dla widzów

Odp 1

Zagadka dla widzów

Reklama AJW

Przerwa reklamowa: o Wieczorkowskim

Czy wiesz 2

Zagadka dla widzów

Odp 2

Zagadka dla widzów

Reklama Jacek

Przerwa reklamowa: o Pałasińskim

Czy wiesz 3

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 3

Gawęda matematyczna Bogdana Misia

Nowe Ślady Pitagorasa (1)

"Pierwsza gawęda matematyczna Bogdana Misia, nagrana dla \""Studia Opinii\""."

Odp 3

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa (2)

Druga gawęda matematyczna Bogdana Misia. Tym razem o Paulu Cohenie i pewniku wyboru

Reklama Stefan

Przerwa reklamowa: o Bratkowskim

Czy wiesz 4

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 4

Gawęda Bogdana Misia. Tym razem: matematyczny dowód istnienia Boga?

Odp 4

Zagadka dla widzów

Reklama 1

Sygnał reklamy

Reklama Ernest
Czy wiesz 5

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 5

Kolejna gawęda matematyczna Bogdana Misia. Tym razem o dziwnych twierdzeniach

Odp 5

Zagadka dla widzów

Popowski

spot reklamowy

Nowe Ślady Pitagorasa XLVI

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Co mówią matematycy o swojej dyscyplinie - i co mówią inni o matematykach i matematyce?

czy wiesz 6

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 6

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Temat: liczba ei jej nieoczekiwane zastosowanie

Odp 6

Odpowiedź na zagadkę

Reklama

Sygnał reklamy

Malcharek

Klip Mirka

czy wiesz 7

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 7

"Siódma gawęda matematyczna Bogdana Misia. temat: pojęcie wymiaru, rewolucja kartezjańska."

Odp 7

Odpowiedź na zagadkę

Wimmer

reklama

czy wiesz 8

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 8

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Ciąg dalszy rozważań o czwratym wymiarze.

Odp 8

Odpowiedź na zagadkę

Reklama 2

Sygnał reklamy

czy wiesz 9

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa 9

IX gawęda matematyczna Bogdana Misia. Kontynuacja problematyki czwartego wymiaru. Czy nasza przestrzeń jest zakrzywiona? Co to jest tesserakt?

Odp 9

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 10

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa X

O pojęciu liczby. Kolejna gawęda matematyczna Bogdana Misia.

Odp 10

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 11

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XI

Kolejna gawęda matematyczna Bogdana Misia. Tym raze - dalszy ciąg rozważań o pojęciu liczby.

Odp 11

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 12

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XII

Kolejna gawęda matematyczna Bogdana Misia. Interpretacja geometryczna liczb rzeczywistych.

Odp 12

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 13

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XIII

Wprowadzenie liczb urojonych i zespolonych

Odp 13

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 14

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XIV

Bogdan Miś opowiada o pojedynkach matematycznych - dawnych i niedawnych

Odp 14

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 15

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XV

Bogdan Miś opowiada tym razem o teorii języka męskiego oraz o zasadzie indukcji matematycznej zupełnej.

Odp 15

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 16

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XVI

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Wspomnienia o kabarecie matematyków sprzed pół wieku. wariancja - ważny parametr statystyczny.

Odp 16

Odpowiedź na zagadkę

czy wiesz 17

Zagadka dla widzów

Nowe Ślady Pitagorasa XVII

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Proste - ale niezwykle trudne i do dziś nierozwiązane - zgadnienia matematyczne (hipoteza Goldbacha, hipoteza Collatza)."

Odp 17

Odpowiedź na zagadkę

Do widzów

Kilka słów do widzów o nadchodzących zmianach

Nowe Ślady Pitagorasa XVIII

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Zagadnienie czterech barw.

Nowe Ślady Pitagorasa XIX

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Wprowadzenie do pojęcia funkcji.

Nowe Ślady Pitagorasa XLIV

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Dalszy ciąg wspomnień o wybitnych matematykach, nauczycielach autora. Kazimierz Kuratowski, Roman Sikorski, Stanisław Mazur, Zofia Fedorowicz."

Nowe Ślady Pitagorasa XX

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Dalszy ciąg rozważań o pojęciu funkcji.

Nauczyciele

Słuchałem ich wykładów. Z niektórymi pracowałem. - created at animoto.com

Nowe Ślady Pitagorasa XXI

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Kontynuacja rozważań o pojęciu funkcji. Funkcje ciągłe i nieciągłe. Funkcja Dirichleta. Co jest ważne w matematyce?

Nowe Ślady Pitagorasa XXII

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Niektóre twierdzenia i teorie matematyczne są pozornie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Geometria nieeuklidesowa, liczby zespolone, teoria dystrybucji."

Nowe Ślady Pitagorasa XXIII

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Tematem jest zbiór pusty i jego dziwne własności.

Nowe Ślady Pitagorasa XXIV

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Relacja równoliczności. Konstrukcja liczby jeden.

Nowe Ślady Pitagorasa XXV

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Dalszy ciąg rozważań o formalnym konstruowaniu liczb.

Nowe Ślady Pitagorasa XXVI
Nowe Ślady Pitagorasa XXVII

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Ciąg dalszy opowieści o Stefanie Banachu.

Nowe Ślady Pitagorasa XXVIII

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Ciąg dalszy opowieści o Banachu

Nowe Ślady Pitagorasa XXIX

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XXIX"

Nowe Ślady Pitagorasa XXX

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Temat: wstęga Moebiusa i flaszka Kleina.

Nowe Ślady Pitagorasa XXXI

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Historia symboli arytmetycznych - znaków dodawania, mnożenia i dzielenia."

Nowe Ślady Pitagorasa XXXII

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Temat: Alan Turing (w związku z przeprosinami premiera brytyjskiego za zaszczucie tego wybitnego uczonego jako homoseksualisty)

Nowe Ślady Pitagorasa XXXIII

Gawęda matematyczna Bogdana Misia. temat: prawdopodobieństwo wygrania w Totka. Czy wylosowanie w Bułgarii dwóch takich samych sekwencji liczb po kolei było czymś nadzwyczajnym?

Nowe Ślady Pitagorasa XXXIV

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Prawdopodobieństwo, cd. Czy zdarzenia pewna zaawsze zachodzą? Czy zdarzenia niemożliwe nie zachodzą nigdy?"

Nowe Ślady Pitagorasa XXXV

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Temat: kwadratura koła, trysekcja kąta i podwojenie sześcianu."

Nowe Ślady Pitagorasa XXXVI

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XXXVI"

Nowe Ślady Pitagorasa XXXVII

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XXXVII"

Nowe Ślady Pitagorasa XLV

"Gawęda matematyczna Bogdana Misia. Krzywa Gaussa i rozkład normalny jako dowód, że nas w szkołach źle uczą matematyki."

Nowe Ślady Pitagorasa XXXVIII

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XXXVIII"

Nowe Ślady Pitagorasa XXXIX

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XXXIX, mpeg4"

Nowe Ślady Pitagorasa XL

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XL"

Nowe Ślady Pitagorasa XLI

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XLI"

Nowe Ślady Pitagorasa XLII

"Mathematica, WolframALpha i twórcy"

Nowe Ślady Pitagorasa XLIII

"Nowe, Ślady, Pitagorasa, XLIII, WMV, V9"